• Följ min politikersida på Facebook

    https://www.facebook.com/Braennberg

    Detta är länken till min politikersida på Facebook. Du går gärna följa mina politiska tankar. Jag ber om din röst i höstens val. Överst på listan står ”NY REGERING”. Kristdemokraterna går till val på att vi ska få en ny regering där M+KD tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av Sverige. En medmänskligare politik där alla människors lika värde försvaras är vår ingång. Men vi värna också om hela landet. Vi talar om Stad och Land – Hand i Hand. Jag ber om ditt kryss i höstens val. Följ gärna mina tankar på sociala medier, men jag kommer gärna och möter dig och dina vänner för ett mer personligt samtal.