• Förhandlingar pågår

    Efter ett val så sker ett antal förhandlingar. Det är vilka poster som ska tilldelas olika personer. Väljarna har gjort sitt val och jag vet att jag är ledamot av regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Förra veckan höll Skövde kommunfullmäktige sitt första möte och jag valdes, enhälligt, att bli ordförande för de kommande fyra åren. Ett stort förtroende och något jag värdesätter.

    På tisdag nästa vecka (25 okt) har vi första regionfullmäktige och jag är nominerad som regionråd. Ännu ett stort förtroende.