• Förhoppning står till vaccinet

    Det har nu gått ett år sedan vi blev bekanta med Corona-pandemin. Vi lärde oss då att SARS-CoV-2 kom troligen från Kina och att då de första resenärerna kom hem skidresor under sportlovet så följde viruset med. Det har senare visat sig att det viruset var globalt och hade en allmän smittspridning. Ord som lockdown, karantän och social distans blev nya ord för oss. Under året som gått har det inneburit stora påfrestningar för många som förlorat sina jobb, men framför allt så har många personer avlidit i sviterna efter Covid-19. Många anhöriga och vänner fick aldrig ta ett sista farväl och kanske inte ens möjlighet att vara med på begravningen. Likaså har ett antal andra högtidsfester fått ställa in och det finns nu en oerhört stark längtan efter gemenskap och närhet. Men det finns också verksamheter som fått ett uppsving under pandemin. En del industri går bra, t ex hade Volvo ett riktigt bra år och bygghandeln verkar vara en vinnare. Likaså har outdoor-livet ökat, t ex var det rekordår för att besöka Botaniska Trädgården i Göteborg, och många passade på att åka till Karlsborgs Fästning. För oss förtroendevalda har pandemin inneburit att nästan alla våra möten är digitala. Fungerar bra och kommer säkert att även framöver vara ett viktigt komplement till de fysiska mötena. Just nu så är det förhoppningen att vaccineringen ska underlätta hävandet av pandemin. I Västra Götaland har alla äldre på särskilda boenden fått sin första dos och i skrivande stund är nya leveranser på väg med de tre godkända vaccinen. Regionens kapacitet att kunna genomföra vaccinationen är god, men det som saknas är själva vaccinet. När det väl kommer hit så hamnar det rätt fort hos vaccinatörerna. Men vi får räkna med att hålla ut ännu några månader.