• Framåt – men på nya spår

    För de flesta av oss så går livet i samma spår. Vi gör ungefär det vi brukar göra och färdas dag för dag. Men så emellanåt drabbas vi av något som gör att vi behöver stanna upp eller sakta ned farten. Nu är det väldigt många saker som sker samtidigt och hela samhället är påverkat. Just nu är det inte möjligt att färdas på det spår som vi varit vana vid utan nu måste vi växla till ett nytt sätt att färdas. Karantän har blivit ett ord som fått ny innebörd. Vanliga friska invånare är i sina hem, avskurna från omvärldens fysiska gemenskap, men behov av gemenskap finns kvar. På sociala medier finns många exempel hur man söker kontakt även om man håller distans. Vi är gemenskapsvarelsen men är nu tvingade under en tid att färdas enligt helt andra spelregler än vi är vana vid. Som nation gäller det att hantera situation på bästa möjliga sätt för det allmännas bästa. I det personliga livet krävs ansvarstagande och hänsyn, men också vikten av att engagera sig och ställa upp där behov finns. Vi som är politiska ledare har ett särskilt ansvar och vi samlar oss nu, mellan de politiska partierna, för att göra allt som står i vår makt att hantera situationen och fördela resurser på ett klokt och sunt sätt. Det är tillsammans som vi klarar av att hantera en ny, och rätt okänd, situation. Vi behöver varandra!