• Hålla samman

    Ett av de viktiga områdena inom den europeiska gemenskapen är sammanhållningspolitiken. EU spelar en viktig roll men det finns också flera andra organisationer med stort inflytande. Jag har ett engagemang inom Europarådet och där skapas en rad olika förslag, ofta i form av konventioner eller rekommendationer som medlemsstaterna sedan inför. Även FN har en viktig global roll. Att få arbeta med internationella frågor är något jag uppskattar.