• Hela Skövde ska leva

  I lördags manifesterade vi genom flera alliansaktiviteter att vi vill satsa på yttertätorterna. Denna artikel är en förklaring till att alliansen vill att hela kommunen ska utvecklas inte bara centralorten. Publicerades i SLA 11 aug

  Skövde är inte bara en tätort, vår kommun består av många små delar som hör ihop och som alla behövs för att helheten ska fungera. Därför besöker vi representanter för Allians för Skövde idag Timmersdala, Stöpen och Tidan för att höra vad de boende har för önskemål om hur deras orter ska utvecklas den kommande mandatperioden.

  De senaste åren har byggnadstakten i centrala Skövde varit mycket hög, 2016 kom vi på nionde plats i hela landet när det gäller nya bostäder i förhållande till invånarantalet. Vi började centralt eftersom behovet var mycket stort och det var i Skövde tätort som många små bostäder snabbt kunde bli färdiga. Nästa mandatperiod har turen kommit till yttertätorterna, samtidigt som vi fortsätter arbetet i centrala Skövde med både fler bostäder och mer parkeringsmöjligheter för att låta stadskärnan leva.

  Det finns ingen motsättning mellan tätorten Skövde och de mindre orterna, alla behövs för att helheten ska kunna erbjuda de alternativ till boenden och arbetstillfällen som en snabbt växande kommun kräver. Ingen ska känna att hälsa eller ålder gör att man måste lämna sin hemort.

  Varje ort behöver en fungerande bostadsmarknad. Villan ska kunna säljas till nästa barnfamilj när de egna barnen har flyttat ut och ytan blir mer en belastning än en nytta. Då får Skövde inte några avfolkningsorter, utan hela kommunen kan leva och utvecklas.

  Därför är det inte bara bostäder som krävs, även om vi planerar för att det ska byggas nya hem i Timmersdala och Stöpen och vill se detsamma i Tidan, Igelstorp och Värsås. Samhällena behöver också tillgång till service, både offentlig och privat. Genom att visa att vi tror på våra yttertätorter när vi bygger nytt, skickar vi också signalen till näringslivet och regionen att detta är platser som har en framtid. Då kan vi se både fler livsmedelsbutiker och bättre kommunikationer.

  Varje ort har sin särprägel som den ska få behålla och därför är det väldigt viktigt att vi kan göra detta tillsammans med invånarna. I Skultorp ligger till exempel fokus på att skapa en mer levande centrummiljö så att de boende både känner igen sig och kan vara en del av den växande helheten Skövde. Det arbetet sker i nära samarbete med Skultorps invånare och föreningsliv. Varje ort har nu en lokal sammanslutning av föreningar, näringsliv och boende för att diskutera utvecklingen med kommunens representanter innan detaljplaner upprättas.

  Men vi vill höra mer. Vi vill höra hur just du vill att din hemort ska utvecklas. Så kom och träffa oss och berätta!

  Katarina Jonsson (M)

  Ulrica Johansson (C)

  Ulla-Britt Hagström (L)

  Conny Brännberg (KD)