• Inlägg om kultursamverkansmodellen

    Detta är ett inlägg i debatten om kultursamverkansmodellen. Jag tillhör anhängarna av modellen, men menar att staten, dvs regeringen, inte tagit sitt ansvar. Så här är mitt resonemang men anledning av den senaste tidens debatten om neddragningar i statsbudgeten.

    https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-sa-starker-du-kulturen-i-hela-landet-amanda-lind-25952