• Interpellation som fick uppmärksamhet

    Det är alltid roligt när man slår upp tidningen vid frukostbordet och ser att något man gjort får uppmärksamhet. Vid det senaste regionfullmäktigemötet hade jag en interpellation kring slussarna i Göta Älv och Vänersjöfarten. Min fråga var till den politiska ledningen om de tänkte ta några initiativ för att få fram beslut kring slussarna. De är finansierade i den nationella planen men några beslut om att starta arbetet finns inte. Det är ett antal av de västsvenska tidningarna som uppmärksammade denna debatt. Den har stor bärighet på industrierna runt om Vänern som använder sig av sjöfarten för sina transporter.