• Invigning i Håverud

    I dag var det Arbetslivsmuseernas Dag i Håverud. Dalslands Kanal fyller i år 150 år och det firas på många sätt. I dag var det något av en folkfest vid Dalslands Center då många utställare mötte upp och berättade om verksamheter vid arbetslivsmuseer runt om i regionen. Bengtsfors Musikkår ramade in dagen och jag hade förmånen att få invigningstala. Då lyfte jag fram eldsjälarna inom kulturarvsområdet och gav en eloge till alla som på sin fritid lägger ned tid, energi och ofta även pengar, för att kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv.

    Många olika verksamheter fanns på området och denna dag var även kraftstationen öppen. Till jubileet har akvedukten renoverats. Den består av en nitad metallränna som är en mycket intressant konstruktion. Nu är den åter i gott skick och slussarna används flitigt inför säsongen.

    Dagen arrangerades av Skålleruds hembygdsförening och NAV. Detta nätverk av Arbetslivsmuseer har åter tagit fram en karta som finns att hämta på turistbyrån. Jag rekommenderar att den finns i bilens handskfack och närmare 150 arbetslivsmuseer i regionen tar emot besökare. Kartan finns också på www.navivst.se