• KD vill ha ett lagom Europa

  Denna debattartikel är införd i SLA 4 maj 2019. I dag inleder vi Kristdemokraternas valrörelse i Skaraborg genom en kick-off på torget i Lidköping.

   

  KD vill ha ett lagom EU

  På lördag drar vi igång valrörelse igen. Denna gång satsar Kristdemokraterna på en framgång i Europaparlamentsvalet. Svenskarna går till valurnorna den 26 maj och det blåser medvind för KD. Det tror vi också gynnar oss i valet att utse de svenska representanterna till EU.

  Vår kampanj handlar om lagom. Vi är EU-vänliga men säger bestämt nej till en superstat. Något Europas Förenta Nationer ställer vi inte upp på. Med ordet lagom vill vi betona att EU inte får svälla och bli en central maktapparat i Europa. Snarare vill vi stärka medlemsländerna möjligheter att i hög grad få fatta beslut själva.

  Ordet subsidiaritet är ett viktigt ledord. Visserligen svårt att uttala men handlar om var makten och besluten hör hemma. Vi menar att den nivå som är mest ändamålsenlig för ett beslut ska också få fatta det. Ibland ska besluten fattas hemma runt köksbordet, men ibland i Bryssel, men väldigt ofta i den svenska riksdagen.

  Ett område där vi anser att EU ska ha en ledande roll är inom miljöområdet. Det måste finnas gemensamma spelregler kring utsläpp. Att ett land bygger höga skorstenar och ser till att utsläppen hamnar i andra länder, kan gynna det egna landets miljöstatistik, men drabbar då grannens. Miljö- och klimatfrågorna är av oerhört stor vikt och därför måste Europaparlamentet få fatta regler kring detta.

  Men frågor om familjepolitik och sociala frågor hör hemma i de nationella parlamenten. När Sverige var värdar för ordförandemötet i Göteborg introducerades arbetet med den s k sociala pelaren. De svenska socialdemokraterna vill att ett antal frågor ska överlämnas till EU, medan vi kristdemokrater menar att de ska finnas kvar i Sverige.

  Men frågor om t ex barnens skolgång ska avgöras av barn och föräldrar. Valet av skola ska inte ens de kommunala politikerna fatta beslut om. Det är runt köksbordet som sådant ska beslutas om.

  För oss i Skaraborg är jordbruksfrågorna mycket angelägna. Det måste vara samma spelregler för alla bönder inom EU och konkurrensneutralitet måste råda. Men även om politiker har stort inflytande är ändå konsumenternas makt det som avgör mycket av livsmedelsproduktionen. Om vi väljer svenska råvaror så stärker det den svenska bonden, men om vi ökar importen så läggs svenska jordbruk ned. Så även om vi har gemensamma regelverk så till slut är det ändå konsumenter som styr marknaden.

  För min egen del ser jag att EU är ett viktigt fredsprojekt. Det är fred i Europa som är det främsta syftet med gemenskapen mellan länderna. Samtidigt så kan också EU blir en stark påverkansfaktor inför de stora utmaningar som råder. Mänskliga rättigheter måste ständigt lyftas och dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat. Inte minst att vi måste stå upp för kristnas rättigheter. Just kristna är den grupp som förföljs mest i världen.

  Under maj blir det kampanj och förhoppningsvis kommer vi som kandiderar att bli inbjudna till debatter i Skaraborg. Vi kommer att synas i olika sammanhang och vill gärna svara på frågor inför det viktiga valet om vem som ska leda Europas framtid.

  Conny Brännberg (KD)
  Kandidat Europaparlamentsvalet