• KD vill se Århundradets vårdreform

    Denna artikel beskriver vad vi menar med att staten ska ta över ansvaret för vården. Kristdemokraterna går till val på en stor förändring. Vi vet att många gillar denna idé. Vår tanke är att inte 21 olika sjukvårdshuvudmän ska fortsätta att ansvara för vården i sin region, utan detta ska samordnas genom ett nationellt sammanhållet sjukvårdssystem.

    Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård