• Kultur spelar en viktig roll

    Under den kommande mandatperioden får jag möjlighet att ägna mig åt kulturpolitik. Det är ett område som jag varit aktiv inom under många år, men i min nya roll som regionråd i Västra Götalandsregionen är det nu min ”portfölj”.

    Jag hävdar att kultur har stor betydelse för vårt välbefinnande. Den inre odlingen stärker vår identitet och självbild. Att bli berikad med konstens dimensioner gör att man växer som människa. Ordet kultur kommer från latinets cultura och innebär just odling.

    Kulturpolitik som område har oerhört mycket att erbjuda och finns inom alla andra politikområden. Att ha tillgång till färg, form, design, texter, rörliga filmer, ta del av gestaltning på scen, men kanske också själv få utöva konst, är sådant som alla människor behöver.

    Att barn och unga ska få ta del av konsten och kulturen är för mig en viktig drivkraft.

    Sverige har en ny regering och en ny kulturminister, Amanda Lind. Hon har ett stort ansvar för kulturen i Sverige men vi som är verksamma på regional nivå måste samverka både med varandra, med kommunerna och med staten. Det är en nationell kulturpolitik som vi vill utveckla. Då behövs samverkan på alla nivåer.