• Nygammal regering

    I dag presenterade statsminister Stefan Löfvén sin nya regering. Så särskilt ny var den inte med tanke på att det blev i princip bara en förändring. Jag delar inte allt som regeringen står för men måste ändå uttrycka en slags tacksamhet till Löfvén för att han åtog sig uppdraget. Alternativet som stod närmast till hands var ett extraval och det hade jag inte önskat. Självklart hade jag helst sett att Ulf Kristersson fått möjligheten men han kommer nog starkare som kandidat efter valet 2022. Det jag uppskattar med den nya regeringen är att Amanda Lind får fortsätta som kultur- och demokratiminister. Hon har visat ett stort intresse för kommunikation med oss kommun- och regionpolitiker och varit mycket lyhörd för våra synpunkter. Jag tillhör kritikerna av regeringens kulturpolitik men har uppskattat att kulturministern har lyssnat på våra argument. Det jag särskilt har vänt mig emot har varit medel vid sidan av kultursamverkansmodellen. Jag ser att alla regionala medel bör gå via modellen och inte som nu i olika ”påsar”.