• Pratade med Skövdebor om Billingen

    Vi genomför en mycket stor satsning på Billingens Fritidsområde. Under flera val har vi haft ”Vinterland” som idé. Under denna mandatperiod har vi som utgör Allians För Skövde pratat oss samman och även barmarkssäsongen ingår nu i konceptet. Stora investering i konstsnöspår, utbyggnad av slalombacken, en helt ny året-runt-lift, satsning på Vasaloppcenter och mycket mer ingår. Samtidigt så bygger hotellet ut och skapar en stor kongressanläggning. Tyvärr är inte socialdemokraterna med på denna satsning och därför sprids det också väldigt olika bilder av vad som är på gång. Därför gav vi oss ut på stan, alla ”alliansare” och pratade med många Skövdebor om våra idéer. På bilden några av de kampanjande kamraterna.