• Regionråd i Västra Götalandsregionen

    Jag är mycket glad över förtroendet som visats mig att bli regionråd i Västra Götalandsregionen. Att vara råd innebär en heltidsposition och att vara ordinarie ledamot i regionstyrelsen. På nationell nivå har vi statsråd som utgör regering och i kommunerna finns kommunalråd som har ledande uppdrag inom kommunstyrelsen.

    För mig innebär detta att jag lämnar de flesta uppdrag i Skövde kommun. Jag kommer att behålla mitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige där jag också blivit omvald som ordförande.

    I regionen pågår förhandlingar om uppdrag i nämnder, styrelser och bolag. Dessa val sker 27 november.