• Samhället är större än staten

    Det är i den lilla och nära gemenskapen som många goda värden utvecklas och förstärks. Därför är familjen så viktig. Den ger ett underifrån-perspektiv och är ett fundament för hela samhällsbygget. Genom lagstiftning kan man få ett top-down-perspektiv men jag menar att det omvända är bättre.
    Det är i familjegemenskapen som man tränas i att ta hänsyn, ställa upp för varandra och visa sann solidaritet. Ensamheten är en av vårt samhälles stora utmaningar och gemenskap är motdraget. Jag är övertygad om att de aktörer som erbjuder gemenskap är morgondagens stora vinnare. Därför är ensamheten en av civilsamhällets stora utmaningar. Genom att erbjuda gemenskap stärks också de sociala sammanhangen. Ett hållbart samhälle har en viktig beståndsdel: den sociala hållbarheten. Vi kristdemokrater kallar detta för värden och därför är vi ett värdebaserat parti. Vår ideologi eller politiska filosofi bygger på ett antal principer. Dessa pekar på det samhälle som vi vill verka för. Utgångspunkten blir alltid den lilla och nära gemenskapen. Samhället är mycket större än staten.