• Skapa inte en konstnärlig regionarrest

    Jag hävdar kulturens egenvärde men också principen om armlängds avstånd. Jag är oroad över att politiker ställer allt för många krav på kulturpolitiken. De senaste åren har en rad perspektiv krävts och den rapport som MYKA (Myndigheten för Kulturanalys) kom med i somras pekar på att konstens frihet hotas.

    Denna länk är till en debattartikel som publicerades i GP oktober 2021.

    https://www.gp.se/debatt/politikerna-hotar-den-konstn%C3%A4rliga-friheten-1.56154402