• Snart dags för inflyttning

    Jag är ordförande för en stiftelse som skapades på 1800-talet för att se till att änkor fick ett rum med kamin. Då stiftelsen grundades var det svårt för många kvinnor att klara sig då deras män avlidit och därför skapades von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen. Snart kan vi glädjas över att ännu en byggnad är klar för inflyttning. Tillsammans med två andra stiftelser har vi gått samman och byggt moderna, centralt belägna hus för äldre i Skövde. Det stiftelserna har gemensam är att de inte får göra någon vinst och att bostäderna ska förmedlas till äldre som har låga inkomster.

    Vi hoppas att slutbesiktningen ska ske i december och att de första hyresgästerna kan flytta in i januari 2020.