• Socialdemokraterna har en annan politik

    Det är bra att väljarna har tydliga alternativ inför höstens val. Vi har i några artiklar haft beskrivningar av vad en kristdemokratisk politik innebär och socialdemokraterna har skildrat sina tankar. Det är tydligt att vi skiljer oss åt. Nedanstående är ett svar till S där vi menar att valfriheten hotas om S vinner höstens val.

    https://www.sla.se/2022/07/28/socialdemokraterna-hotar-ratten-att-valja-vardcentral/