• Svar på insändare

  Under de senaste åren har tre skribenter från Mariestad skrivit ett stort antal insändare. Min regionrådskollega, Linn Brandström (M) har svarat utförligt på frågorna och jag har skrivit vid några tillfällen. I grunden har de ett starkt engagemang för Mariestads sjukhus, vilket vi uppskattar. Men de har bestämt sig för att regelbundet upprepa några saker:

  regionråd är onödiga
  regionråd svarar aldrig på deras frågor
  sjukvården ska förstatligas

  Linn har utförligt beskrivit vad det innebär att leda en av Sveriges största organisation och vad regionråd ansvarar för. Men för varje insändare har flera frågor lyfts, ofta är det samma frågor som återkommer.

  Nu har de också skrivit i NLT och SLA och där namngett mig. Därför har jag valt att svara på deras insändare nu. Nedan är det svar som publicerades i SLA

   

  Sjukvården behöver en reform