• Utdelning av valinfo

    Just nu håller vi på och delar ut valmaterial i Skövde. En valtidning och lite broschyrer kan dimpa ned i din brevlåda. Vi vill på detta sätt underlätta för dig att bättre förstå de valfrågor som vi driver. Vår utgångspunkt är ofta familjen och betoningen av köksbordsdemokrati. De beslut som kan fattas hemma vid köksbordet ska fattas där. Men vissa beslut behöver hamna i Stadshuset, andra i riksdagshuset och en del i Europaparlamentet. Men vi vill ge invånarna en stark valfrihet. Det är en av principerna i vårt kristdemokratiska samhällsbygge.