• Uppdragen 2018-2022 klara

  Nu har valen inför mandatperioden genomförts. Följande är nu klart för min del:

  Skövde Kommun
  Ordförande för kommunfullmäktige
  Ordförande för von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

  Västra Götalandsregionen
  Regionråd, dvs ledamot av regionstyrelsen
  Ledamot av regionstyrelsens ägarutskott
  Ordförande för kulturnämnden
  Ledamot av Beredningen för Hållbar Utveckling
  Ledamot av Beredningen för Externa Relationer

  På nationell nivå är jag verksam inom (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting och representerar Kristdemokraterna i Beredningen för Kultur och Fritid. Till våren är det valkongress och då kandiderar jag för fortsatt uppdrag.

  Kristdemokraterna
  Jag är med i såväl partiets distriktsstyrelse som partistyrelsen. I vår regionala styrelse i VG är jag adjungerad.