• Vården ska vara nära

    Under våren och sommaren har jag skrivit rätt många inlägg i olika medier. I Västra Götaland har vi inte en kanal för att nå väljarna, utan många. I vårt område, bland oss regionpolitiker, kan man aldrig fråga: Läste du tidningen i morse och med detta syfta på en specifik tidning. Vi har ingen Tidning bland tidningarna, utan var och en läser sin ortstidning. Till vissa delar är GöteborgsPosten regional, men tyvärr inte så spridd i ytterdelarna av regionen. Därför får vi ofta skicka våra inlägg till flera tidningar. En del tar in dem även om ”granntidningen” publicerat den, medan andra vill ha ensamrätt på inläggen. Under den senaste tiden har jag skrivit rätt mycket om sjukvård. Nedan länk är ett sådant exempel.

    Vården ska vara nära