• Vett och etikett i Corona-tider

  Hur ska man uppföra sig med anledning av Corona?

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska hållas. Det innebär att vi håller oss hemma vid minsta tecken på sjukdom, att vi har en ordentlig handhygien, där handsprit ingår, och att vi håller social distans.

  Hur ska man hälsa?
  Kom överens om ert sätt att hälsa på varandra. Ögonkontakt är särskilt viktigt dessa dagar och många gör så att istället för att räcka ut sin hand för man den över på höger bröstsida och visar att man gör en ”hjärtlig” hälsning. Det är aldrig fel med ett leende då man gör detta. Om man dessutom bugar sig något så visar man på såväl ödmjukhet som allmän hövlighet

  Hur ska man sitta? (på jobbet, på möten)
  Försök att sitta på möten så att det finns avstånd till nästa person. Flera av de möten jag lett har vi uppmanat att det ska vara minst en stol mellan de olika ledamöterna.

  Hur ska man hantera fika?
  Undvik att ha gemensamma fat där alla tar sin del av fikat. Om du bjuder på en sockerkaka (eller annat uppskuret) så är det helt OK att lägga det på en enskild servett eller tallrik. Bäst är också att en häller upp det som ska drickas. Att alla tar på kaffebehållaren eller termos ska man undvika.

  Om det redan sitter personer vid bordet i restaurangen
  Om ni går för att fika på jobbet eller är ute privat så försök att få ett eget bord till ditt sällskap. Undvik att sitta vid bardisken och nära andra personer. Om det är fullt på restaurangen kolla om det inte går att dra isär några bord. Om du föreslås att slå dig ned hos okända personer fråga alltid först om det är OK att sitta där.

  Om du ska åka kollektivt
  Eftersträva att sitta enskilt. Om det är fullt så håll så stort avstånd som möjligt. Undvik att kliva av ocpå fordonen i grupp. Försök alltid hålla avstånd. Fråga gärna om det är OK att du sätter dig bredvid en okänd person. Visa respekt om denna vill sitta själv. Några tågoperatörer säljer nu två platser för priset av en.

  Om du är allergisk
  Jag tillhör den miljon svenskar som har en diagnos om allergi. Det innebär att på våren kan jag hosta eller ha snuva. Detta är ett bekymmer. Jag försöker att förklara detta för de personer som jag möter. Ibland är det svårt att förklara detta (t ex för okända på tåget). Då är det nog lämpligast att gå undan om man måste snyta sig eller helt enkelt försöka att vara med andra. Många kan ju arbeta hemifrån.

  Ställ gärna frågor
  I dessa tider är det bättre att ställa för många frågor än inga alls. Du kan säga något i stil med:

  Jag undrar om det är OK att jag sitter bredvid dig.
  Innan jag sätter mig här så vill jag fråga dig om det är OK.