• Vi bygger ett nätverk

    Vi är många kristdemokrater som har uppdrag inom kultur/fritid/idrott. Sedan några år tillbaka har vi ett nätverk inom partiet kring dessa frågor. Tillsammans med Gunn Öjebrandt och Roland Utbult håller jag ihop nätverket. Vi har en plattform på vårt interna kommunikationsplattform, Navet, och träffas vid olika sammanhang. Bilden är tagen under kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna. I slutet av mars är det Kommun- och Regiondagar i Örebro och då anordnas en ”kulturtur” i Örebro och ett seminarium kring dessa frågor. Idén med nätverket är att kunna stötta varandra och ge idéer kring politikutveckling. Under denna mandatperiod har vi ledande uppdrag inom sektor i många kommuner och flera av regionerna. Kultur handlar om att ge människan en inre odling och sådana frågor ligger kristdemokraterna varmt om hjärtat. Med vår familjesyn uppmuntrar vi att man gör gemensamma kulturupplevelser, barn och vuxna. T ex att läsa för sina barn är en del av den politik som vi vill driva.