• Vi har för långa vårdköer

    Vi har alldeles för långa vårdköer i Sverige. Tyvärr har pandemin bidragit till att vårdskulden bara ökat. Detta är vår viktigaste fråga nu; att alla ska få en god vård som behöver den. KD har en rad förslag och i detta debattinlägg skriver jag tillsammans med Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson om Kristdemokraternas idé att ha en gemensam nationell vårdförmedlning.

    Så börjar vi beta av vårdskulden