• Vi satsar på vården

    Den 26 okt är det Regionfullmäktige. Då kommer vi som är ledning för regionen, GrönBlå Samverkan, att föreslå en kompletterande budget. Den handlar om ytterligare en miljard för att dels ställa om vården men också aktivt medverka till att korta vårdköerna. Denna länk är till en artikel i GP där vi utvecklar lite mer av detta.

    https://www.gp.se/debatt/en-miljard-ska-korta-regionens-v%C3%A5rdk%C3%B6er-1.57797791