• Vi utvecklar våra nätverk

    Jag gillar nätverkande. Det gör möjlighet till olika former av utbyten. Jag är involverad i flera nätverk och håller nu på att bygga upp ett nytt nätverk för presidieledamöter inom Kristdemokraterna. Ett annat nätverk är det som finns bland kristdemokratiska kultur- och fritidspolitiker. Det nätverket har några år på nacken och har haft flera olika former av träffar. Några av deltagarna sammanstrålade under Folk och Kultur i Eskilstuna där bilden är tagen. Detta nätverk har en sida på Facebook som heter ”Nätverk för Kultur och Fritid. Kristdemokrater i Region och Kommun.” Det är en sluten grupp och man måste ha något uppdrag för att kunna bli del av nätverket.