• Vi vill se fler i serviceyrken

  Denna artikel är bl a publicerad i Skaraborgsbygden

  Vården är under ständig förändring och utveckling. Nya rön, mediciner och inte minst teknik gör att sådant som var omöjligt att genomföra tidigare är nu verklighet. Många yrken har också förändrats och mycket har blivit specialiserat och därmed ställs allt högre krav på kompetens.

  Samtidigt som högutbildade läkare och sjuksköterskor har fått alltmer komplicerade vårdsituationer att hantera, har de också i större utsträckning än tidigare behövt ta hand om servicen runt den ordinarie vårduppgiften. När inte vårdbiträden finns till hands för att servera måltider till inneliggande patienter, får undersköterskor rycka in. Det har inneburit att sjuksköterskor behövt ta hand om en del av undersköterskornas sysslor, vilket i sin tur lett till att läkare har fått ta hand om en del sjuksköterskeuppgifter.

  För att komma till rätta med detta vill Kristdemokraterna att kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler ska ha sina egna vårdserviceteam, som servar just den egna verksamheten med olika behövliga tjänster, där kontinuitet och personkännedom blir god. Det skulle bidra till att den vårdutbildade personalen i större utsträckning kan utföra det jobb de är utbildade för, att stressen minskar och arbetsmiljön förbättras.

  Conny Brännberg (KD)
  regionpolitiker