• Vikten av grundläggande värderingar

    Den här artikeln är en beskrivning från min sida kring värden och värderingar. Det är alltid individens inre värderingar som är de viktiga. Att samhället sätter upp regler är nödvändigt, men den inre etiska kompassen är livets viktigaste navigationsinstrument. Detta är en slags linjeartikeln från min sida:

    https://www.dagen.se/debatt/2021/12/22/patriarkatet-ar-en-del-av-problemet-med-gangkriminalitet/