Ny förskola och skola i Kästa invigd

Nu har Kästa förskola och skola invigts. I tvåplansbyggnaden finns plats för cirka 100 förskolebarn och 400 elever i klass F-6. Som förskolenämndens ordförande var Kristdemokraternas kommunalråd med på invigningen och talade om det stora behovet av nya förskoleplatser och de positiva erfarenheterna av att kombinera förskola och grundskola.

Läs mer


Betyg i årskurs 4 sätts på prov

I förra veckan stod det klart att den rödgröna regeringen tillsammans med Alliansen har nått en överenskommelse om att låta 100 skolor i landet prova på betyg från och med årskurs 4, med start år 2017.
Vi kristdemokrater är positiva till uppgörelsen, säger Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson.

Läs mer


Ny friskola byggs i Västra Länna

Nu tar ytterligare en fristående skola plats i Huddinge. Från och med augusti 2016 beräknas 100 grundskoleelever samt cirka 350 förskoleelever att kunna börja i Pysslingens för- och grundskola i Västra Länna. En idé som Kristdemokraterna hade redan 2010 då man i sitt valmanifest uppmärksammade behovet av en friskola i Östra Huddinge.

Läs merTvå nya friskolor i Huddinge

Vid terminsstarten drog två nya friskolor igång i Huddinge. I Flemingsberg startade Internationella Engelska Skolan och i Glömsta öppnade Skapaskolan.

– Vi kristdemokrater är väldigt glada över de här nyetableringarna. Det finns förhållandevis få friskolor i Huddinge, vilket gör att många elever söker sig till friskolor i grannkommunerna. De nya skolorna blir välkomna nytillskott, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.

Skapaskolan börjar som F-4-skola, med sikte på att så småningom bli en F-9-skola med 300 elever.  Internationella Engelska Skolan har drygt 20 skolor runt om i landet. Skolan i Flemingsberg är en 6-9-skola.


Här spränger vi för framtidens skola!

20130625_10275720130625_10275920130625_102811

Idag var det äntligen dags för den första sprängningen för den nya skolan och förskolan i Kästa i Flemingsberg. Det blir den första helt nya skolan i Huddinge på mer än tio år. När den väl står på plats lagom till höstterminsstarten år 2015 kommer den att ha plats för 100 förskolebarn och 400 barn från förskoleklass till sexan – även om den ska vara så flexibelt utformad att lokalerna för skolans lägre årskurser även ska kunna användas som förskola.

Skolan kommer att vara unik i sitt slag genom sitt starka miljötänk. Den kommer att bli Sveriges största passivhusförskola och dessutom miljöklassad med märkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council, som förutom energianvändningen också reglerar materialval och kemikalieanvändning. Skolan kommer också att förses med   sedumtak av levande gröna växter, vilket förbättrar dagvattenhanteringen, och solceller som bidrar med elektricitet.

– Kästa förskola och skola är på många sätt ett visionärt och spännande skolbygge, med smarta lösningar både för att öka skolans användbarhet och för att minska dess miljöpåverkan. Bra arkitektur kan bidra till att skapa bra miljöer för lärandet och göra det lättare att rekrytera riktigt bra lärare, som ju är den viktigaste faktorn för en bra skola, säger Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter som är fastighetsägare och byggherre.

 


Ny skola och förskola byggs i Kästa

En ny grundskola inklusive förskola ska byggas i korsningen Hälsovägen/Katrinebergsvägen i Kästa i Flemingsberg. Kommunfullmäktige beslutade igår att godkänna beställningen av den nya skolbyggnaden, med en tänkt inflyttning till höstterminen 2015. Byggnaden uppförs i två plan och dimensioneras för 400 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn.

– Kästa och hela Flemingsberg växer och det finns ett stort behov av både nya skolor och förskolor. Samtidigt vet vi att årskullarnas storlek varierar över åren och jag är därför glad att planerna ger ett stort utrymme för flexibilitet så att verksamheterna enkelt kan växla mellan skola och förskola utifrån behoven, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den totala investeringen beräknas till 262 miljoner kronor, vilket motsvarar en årshyreskostnad på 15 miljoner kronor. Den planerade anläggningen ska certifieras enligt klassningen Miljöklassad byggnad, miljöklassning silver, och klara minst passivhusstandard enligt FEBY 12 (Forum för energieffektiva byggnader). Skolan ska dessutom förses med solcellspaneler för att ytterligare reducera byggnadens energiförbrukning.


Hörningsnässkolan får nytt kök

Hörningsnässkolans kök och matsal ska renoveras. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28 januari. Hörningsnässkolan byggdes 1954, medan kök- och matsalsbyggnaden är från 1979. Nu finns det ett stort behov av upprustning och modernisering.

De planerade åtgärderna innefattar bland annat ny maskinutrustning och nytt diskrum i köket och nya akustikundertak och ny belysning i både kök och matsal. Dessutom förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal med en ny lösning för in- och utpassering, vilket ger en effektivare användning av lokalerna.

– Det känns bra att vi samtidigt som nödvändiga investeringar görs också kan förbättra ljudmiljön och belysningen i matsalen och skapa en bättre måltidsmiljö för eleverna, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.


Huddinge satsar på högre lärarlöner

Huddinge kommun lägger nu extra pengar för att det nya läraravtalet med rejäla löneökningar för lärarna inte ska behöva leda till större klasser i skolan. För år 2012 kommer höjningen av skolpengen innebära att 5,3 miljoner extra betalas ut till grundskolorna, såväl kommunala som fristående.

För nästa år avsätts 11,4 miljoner kronor extra till förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna för att kompensera för de ökad kostnader som läraravtalet innebär. Nästa år satsas därutöver även 3 miljoner kronor ytterligare på högre löner utöver läraravtalet, som är tänkta att användas för att göra lönenivåerna mer individuella.

– För en kommun med många barn och unga, som Huddinge, är det otroligt viktigt att satsa på skolan och se till att vi kan rekrytera och behålla skickliga lärare. Vi vill att de bästa lärarna ska uppleva att Huddinge är en kommun som erbjuder dem bra villkor, både i lönekuvertet och i skolan. Vi inrättar nu också karriärtjänster i form av förstelärare och lektor, som ger ytterligare möjligheter för duktiga lärare, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

– För oss kristdemokrater är det viktigt att jobba för små barngrupper i förskolan och mindre klasser för barnen i de lägre årskurserna i skolan. Vi vill inte att det nya läraravtalet sätter krokben för det arbetet, konstaterar Tomas Hansson.