• Vår syn på EU

  European_flag_in_Karlskrona_2011

  Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att Sverige är med i EU och ser positivt på möjligheten att kunna påverka på den internationella politiska arenan.

  Men det finns områden som EU inte ska lägga sig i. Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att värna subsidiaritetsprincipen, som betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Till exempel ska beslut som kan fattas av familjen inte fattas av kommunen och beslut som kan fattas av staten ska inte fattas på EU-nivå. Vissa frågor, såsom gränsöverskridande brottslighet och miljöfrågor, lämpar sig bättre att lösa i samarbete med övriga EU-länder, men vi anser att subsidiaritetsprincipen ska genomsyra arbetet inom EU.

  Många EU-pionjärer var kristdemokrater

  Efter andra världskriget insåg flera kristdemokrater så som Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi och Robert Schuman att Europa måste byggas på fredlig konfliktlösning, demokratiskt styre och mänskliga fri- och rättigheter för att undvika fler krig. Detta ledde till att Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Belgien och Nederländerna 1951 undertecknade ett avtal som kom att heta Europeiska kol- och stålsamarbetet, det som sedan har utvecklats till det som vi i dag kallar EU.

  Det ska inte ses som en slump att det var många av pionjärerna till EU som var just kristdemokrater. Detta eftersom den kristdemokratiska ideologin är internationalistisk och gemenskapsbyggande, vilket är förutsättningarna för ett bra samarbete mellan länder.

  Kristdemokratisk Europapolitik i dag

  Kristdemokraterna anser att EU ska fokusera på de frågor som kräver att medlemsländerna hjälps åt för att lyckas. Politiska beslut ska som regel fattas så nära de berörda som möjligt. EU är ett samarbete och ingen superstat och ska därför fokusera på gränsöverskridande utmaningar som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel. Arbetstidsregler, föräldraledighet, kvotering, vargjakt och vårt svenska snus ska EU inte lägga sig i. Vi kristdemokrater säger nej till onödig centralisering, byråkrati och slöseri med EU-medel. Därmed kan EU fokusera på de gemensamma utmaningar som EU är bäst på.

  Läs mer om Kristdemokraternas EU-politik här.