• Utbilda kommunanställda i funktionshinderfrågor

    Långt i från alla funktionsnedsättningar är synliga. Därför vill Kristdemokraterna att kommunanställda får utbildning i funktionshinderfrågor för att bättre kunna bemöta personer med funktionsnedsättning.

    – Personer med funktionsnedsättning riskerar i större utsträckning än andra att bli negativt särbehandlade i olika sammanhang. Därför vill vi att kommunanställda utbildas i funktionshinderfrågor för att på bästa sätt kunna bemöta personer med olika funktionsnedsättningar. Vi vill även arbeta bort de fördomar och skamkänslor som i allt för stor utsträckning präglar attityderna till bland annat psykiska sjukdomar. Kommunen borde därför föregå med gott exempel i den här frågan, säger Stephanie Hansson (KD), ledamot i funktionshinderrådet.