Vår politik

hudd 27 38 35

Kristdemokraterna i Huddinge vill arbeta för ett tydligare familjefokus i kommunpolitiken. Vi tror på de naturliga gemenskaperna och bland dem är familjen den viktigaste, eftersom det är där barnen har sin utgångspunkt och sina närmsta relationer. Det är också där barnens behov kan bli tillgodosedda som mest. Därför har politiken en uppgift att ta ett steg tillbaka och ge familjer möjligheten att bestämma mer över sin egen vardag. Vi kristdemokrater vill se en politik som tar hänsyn till familjers situation.

Samtidigt är det viktigt att vi ser till barnens situation också inom barnomsorgen. För att de ska känna sig trygga och få den uppmärksamhet de behöver är det viktigt att miljön runt omkring dem är sund. I dag är barngruppernas storlek i förskolan alltför stora jämfört med vad som är en bra situation för barnen. Att minska barngruppernas storlek kommer därför att vara vår främsta ambition under kommande mandaperiod.

Andra viktiga punkter för Kristdemokraterna i Huddinge:
•  Skapa karriärmöjligheter för förskolelärare
•  Erbjuda dagbarnvårdare att starta verksamhet, både i kommunal och privat regi
•  Mer valfrihet inom äldreomsorgen
•  Arbeta med evidensbaserade metoder för att minska risken till långvarigt utanförskap, till exempel ”Bostad först”