• Vår politik

  För oss i Huddinge kommun var det förra politiska valet ett viktigt vägval. Vi vill fortsätta på de senaste årens framgångsvåg, där kommunen steg för steg gått från att vara en kommun i kris till att bli en av länets verkliga tillväxtmotorer. Vi vill fortsätta att kombinera ordning och reda i ekonomin med minskade barngrupper i förskolan, förbättrade skolresultat och en värdig äldreomsorg.

  Vi kristdemokrater gick till val på att fortsätta bygga ett Huddinge som du kan lita på. I det här valprogrammet försöker vi kortfattat berätta om vad vi vill åstadkomma inom olika politikområden, och hur. I alla delar strävar vi efter att utgå från den judisk-kristna etiken och kristdemokraternas grundläggande värderingar.

  Även om programmet innehåller flera punkter, inser vi att det finns många frågor som vi inte har hunnit beröra. Vissa frågor har vi bara berört kortfattat och summariskt. Har du frågor om vår politik så är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om de frågor som intresserar just dig.

  Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar. En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett Huddinge du kan lita på.

  /Karl Henriksson, kommunalråd Huddinge

  Våra viktigaste frågor:

  • Minska barngruppernas storlek i förskolan med fokus på de yngre barnen.
  • Införa en äldreboendegaranti. Alla över 85 år ska få plats på ett anpassat boende när de behöver. Bygg 500 nya bostäder för pensionärer i Huddinge.
  • Försörjningsstöd ska alltid kombineras med aktivitetskrav, tex jobb eller studier
  • Barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska få bättre stöd, från förskola till gymnasieskola
  • Gör elevhälsan tillgänglig varje dag

   

   

   

   

   

  Karl Henriksson, kommunalråd och 1:a namn, Stephanie Hansson,
  socionom och 2:a namn,  Dennis Åström Ullström, juriststudent 3: namn