Du ska kunna lita på Köping!

Alla ska kunna känna sig trygga

  • på gator och torg
  • i äldreomsorgen
  • i vården

Våra ageranden i Köping

Bli med i en idégrupp!

Vi har bildat fem idégrupper i Köping för politikutveckling:

  • Social och Arbetsmarknad (Per Norin är sammankallande)
  • Utbildning (Anna-Carin Ragnarsson är sammankallande)
  • Vård och omsorg (Kenth Lucas är sammankallande)
  • Samhällsbyggnad och företagande (Lars-Axel Nordell är sammankallande)
  • Fritid och Kultur (Rolf Råberg är sammankallande)

Är du intresserad av att engagera dig i någon av våra idégrupper kontaktar du Lars-Axel Nordell via mail eller telefon 070-7708310

intresseanmälan

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Engagera dig!

Välkommen

Vi vill öka valfriheten, mångfalden och kvalitén i vår kommun. Att införa lagen om valfrihetsystem inom bl a hemtjänst och LSS är en viktig kvalitetsfråga som också ökar Köpings attraktivitet för köpingsborna och för dem som överväger att flytta hit."

"Sveriges välstånd är ett resultat av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Det lokala företagsklimatet är helt avgörande för en kommuns utveckling, tillväxt och välfärd. Så mycket som fyra av fem jobb skapas idag i de små och medelstora företagen. Därför måste Köpings kommun vara pådrivande när det gäller villkor för näringsutveckling, privat företagande och entreprenörskap.

  • Lars-Axel Nordell
  • Ordförande Kristdemokraterna Köping