Lite information om KD Köping

  • Aktiv  verksamhet med god medlemstillväxt.
  • Besökte 130 företag under tio månader.
  • Unik valsedel med flest kvinnor och företagare och lägst medelålder av alla partier.
  • Ökning med 64% och fördubblat valresultat från 2 till 4 manda i senaste valet.
  • Fick i valet 10-11% i Munktorp, Himmeta, Elund, Kalberg, Karlsdal och Ullvi
  • Är näst största parti i kommunmajoriteten som antagit en regeringsplattform i 35 punkter.
  • Kommunalråd med ansvar för Näringspolitiken och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.
  • Representerade i kommunens samtliga nämnder.
intresseanmälan

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Engagera dig!

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra och utveckla vårt samhälle och vårt Köping.

Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Det är viktigt att det sociala skyddsnätet fungerar. Det offentliga ska inte ta över det personliga ansvaret utan staten och kommunen ska stötta när det behövs. Med rättigheter följer också skyldigheter. Med frihet följer också ansvar,

Sveriges välstånd är ett resultat av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Det lokala företagsklimatet är helt avgörande för en kommuns utveckling, tillväxt och välfärd. Så mycket som fyra av fem jobb skapas idag i de små och medelstora företagen.

Därför måste Köpings kommun vara pådrivande när det gäller villkor för näringsutveckling, privat företagande och entreprenörskap. Vi vill arbeta för att Köping ska gå från botten i Svenskt Näringslivs kommunranking till topp 100 under denna mandatperiod. För första gången har Köping i sin politiska ledning tilldelat ett kommunalråd särskilt ansvar för företagsutvecklingen i kommunen. Det är Astrid Lamprecht (KD) som sedan januari 2023 arbetar som kommunalråd med särskilt ansvar för de viktiga Näringslivsfrågorna

Jag hoppas du vill göra samma val som jag gjorde en gång, bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

  • Anna-Carin Ragnarsson
  • Ordförande Kristdemokraterna Köping