• KD i Köpings KS och i Nämnderna

  KOMMUNSTYRELSEN
  Ordinarie: Astrid Lamprecht, astrid.lamprecht@koping.se
  Ersättare; Lars-Axel Nordell, larsaxelnordell@gmail.com

  VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
  Ordinarie: Ulf Börgesson, borgesson@outlook.com
  Ersättare; Anders Segerberg, anders@segerberg.me

  SOCIAL – OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
  Vice ordförande: Per Norin, per.norin@koping.se
  Ersättare; Staffan Egeberg, staffanegeberg@gmail.com

  UTBILDNINGSNÅMNDEN
  Ordinarie: Anna-Carin Ragnarsson, rannacarin@gmail.com

  KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
  Vice ordförande: Kenth Lucas, kenth.lucas@outlook.com
  Ersättare; Ingrid Broman, ingrid.broman99@gmail.com

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
  Ordförande: Astrid Lamprecht, astrid.lamprecht@koping.se
  Ersättare; Lars-Axel Nordell, larsaxelnordell@gmail.com