• Så bygger vi ett attraktivt Köping

  Ett samhälle byggt på en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och goda miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.

  • Köping ska växa med målet att nå 35.000 invånare. Då får företagen fler kunder och kommunen ett växande skatteunderlag.
  • Kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar.
  • Köping ska gå från bottennivå i företagsklimat till topp 100 inom fem år.
  • Köping ska eftersträva blandad bebyggelse där allt fler ska kunna välja småhus.
  • Stadsdelar ska blanda bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktiviteter.
  • Kommunen ska kunna erbjuda detaljplanerade tomter till företag och bostäder.
  • Strandnära boende och andra attraktiva områden ska erbjudas.
  • Ett attraktivt centrum med liv och rörelse där tomma affärslokaler omvandlas till arbetsplatser och bostäder.
  • I Köpings skolor ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka. Alla elever ska ha gymnasiekompetens när de lämnar grundskolan.
  • Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet.
  • Välfärdstjänster ska levereras av olika utförare, bland annat genom Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Biblioteket flyttas till centrum som blir en viktig kulturmötesplats i hjärtat av Köping.
  • Trygghetskameror, patrullerande poliser, ett lokalt poliskontor i centrum.
  • Smultronställen som Ströbohög, Mariakajen och Småbåtshamnen ska utvecklas till attraktiva områden för köpingsbor och turister.
  • Ställplatserna för husbilar förses med el och möjligheter till latrintömning,
  • Nej till tvångsanslutning till kommunalt VA.
  • Belyst cykelväg till Malmön, bygg färdigt cykelvägen till Munktorp och ordna cykelväg till Himmeta och Odensvi.
  • Kommunen ska använda det kommunala vetot och säga nej till storskalig vindkraft i Köpings kommun.
  • Föreningslivet ska kunna få ta del av en kommunal ”byapeng” för att utveckla den egna byn.