• Få medlemsbrevet

    Som medlem kommer du regelbundet att få ett medlemsbrev via din e-post med aktuell information vad som är på gång.

    Du kommer att få inbjudningar till möten med Kommunpolitiska arbetsgruppen (KPA) som träffas varje månad inför kommunstyrelsens sammanträden. Där får vi information om vilka ärenden som är aktuella i kommunpolitiken. Då diskuterar vi vilka inspel vi kan göra och hur vi ska ställa oss till olika förslag.

    Du kommer att få inbjuden till partiavdelningens årsmöte, till studiebesök, till utbildningar, till kampanjaktiviteter och till våra idégrupper.