• Delta i en idégrupp

    KD Köping har fyra idégrupper kopplade till kommunens nämnder. Där gräver vi lite djupare i politiska frågor som rör ämnesområdet. Vi bjuder in experter och olika kommunala tjänstemän som föredragande till våra träffar med idégrupperna.

    • Samhällsbyggnad och Näringsliv som leds av Astrid Lamprecht och Lars-Axel Nordell
    • Social och Arbetsmarknad som leds av Per Norin och Staffan Egeberg
    • Utbildning, Kultur och fritid som leds av Anna-Carin Ragnarsson och Kenth Lucas
    • Vård och Omsorg som leds av Ulf Börgesson och Anders Segerberg