• Gör skillnad

    Du kan göra skillnad!
    Du kan tillsammans med oss andra i vår kommungrupp göra skillnad. Du kan göra Köping bättre.  Det håller inte att hela tiden förvänta sig att nån annan ska ta ansvar. Det är dags att agera och framföra våra konkreta och konstruktiva idéer.

    Vi gillar synsättet: ”Det är i kommunerna vi bygger Sverige”, som vår förste partiordförande myntade redan i mitten av 60-talet.

    Vi bor och verkar lokalt. Vi ser på nära håll vilka insatser som behöver göras. Kom till skott och engagera dig. Gör skillnad!