• Våra fem ideologiska pelare

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, Europas största demokratiska politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  MÄNNISKOVÄRDET
  Människans värde är okränkbart, unikt och lika för alla oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället som ålder, kön, härkomst, social- eller ekonomisk
  status.

  FÖRVALTARSKAP
  Vi ska aktivt förvalta, inte förbruka eller förstöra vår natur och miljö. Vi ska även vårda och ta till vara mänskliga, sociala och ekonomiska resurser.

  SUBSIDIARITET
  Vi betonar de små gemenskapernas suveränitet. Vi bygger samhället med beslut nerifrån och upp. Den högre nivån ska stödja den lägre i dess strävan att hantera sina angelägenheter på bästa möjliga sätt.

  OFULLKOMLIGHET
  Människan är förnuftig men ingen är perfekt. Alla kan göra fel och vi är ansvariga för våra handlingar. Vi är inte fullkomliga eller kompletta men tillsammans med andra kompletterar vi varandra.

  PERSONALISM
  Personalism är Kristdemokraternas vägval mellan individualism och kollektivism. Vi säger nej till egoistisk individualism. Vi vill inte att människor ska vara ett anonymt kugghjul i ett kollektivt maskineri. Vi säger ja till ett samhälle där människor får utveckla sin personlighet i samspel med andra.