Du behövs, bli månadsgivare!
Stöd vår valfond så vi kan göra ett starkt val nästa gång.

Starta Swish och rikta din mobiltelefon mot denna symbol.
Klicka på Skanna. Fyll i summan du vill ge som gåva till KD Köping

– Swisha en gåva:  123 443 07 40
– eller betala via BG:  5381-5874

Så var partistödet i 30 kommuner 2019

Läs vår motion om att Köping har lägst andel grundstöd i länet.
Partier som sitter i kommunfullmäktige ska ha ett grundstöd lika för alla, eftersom alla partier har lika många medborgare att nå ut till.
Till det kommer en summa per mandat. I KAK-regionen utgör grundstödet över 40% av partistödet i Kungsör och Arboga medan grundstödet i Köping bara är 5%. Detta gynnar naturligtvis partier med många mandat som S, SD och M medan övriga partier missgynnas.