• KD Köpings styrelse

   

  Ordförande
  Anna-Carin Ragnarsson
  076-336 58 94 rannacarin@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vice ordförande
  Lennart Ångman
  070-0559066
  lennart.angman@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sekreterare
  Margareta Widarsson
  070-285 82 91 mwidarsson@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ledamot
  Tommy Svanborg
  072-718 63 60, tommy.svanborg1@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ledamot 
  Lars-Axel Nordell
  070-7708310 lan@kristdemokraterna.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ledamot 
  Astrid Lamprecht
  073-773 09 49,
  astrid.lamprecht@koping.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ersättare
  Musatafa Al-bayati
  070-2632210
  mustafa_123@rocketmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ersättare
  Joakim Sjögren
  073-437 64 69
  joakim.sjogren@koping.net

  Ersättare
  Ingrid Broman
  070-466 56 22
  ingrid.broman99@gmail.com