• Alla ska kunna känna sig trygga …

  På gator och torg

  • Vi vill ha ett levande centrum med folk som rör sig även på kvällstid. Men många känner otrygghet och vågar inte gå ensam på stan under kvällstid. Köpings centrum behöver både väktare och poliser i yttre tjänst som syns på stan, kan hjälpa till och skapa trygghet.

  I äldreomsorgen

  • Det ska finnas stöd och hjälp på gamla dar i det egna hemmet eller om man behöver plats på ett äldreboende. Det var KD som införde parboende-garantin som nu alla har rätt till .

  I vården

  • Du ska kunna få vård och behandling när du behöver den. KD lyckades halvera vårdköerna i landet men med den nuvarande regeringen har vårdköerna mer sedan dess har de fördubblats igen. Det handlar idag om att råka bo i rätt del av landet för snabbt att få tillgång till en operation om den behövs. KD vill förstatliga sjukvården så att vi kan få vård utan att behöva vänta olagligt länge oavsett var vi bor i landet.