• Barngrupperna måste bli mindre!

  Idag är det förskolans dag och vi skriver i Lidingö Nyheter om vad som krävs för att säkerställa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten.

   ✅Mindre barngrupper. Max 12 barn i småbarnsgrupperna.
  ✅ Höjd skolpeng. För att kunna anställa fler välutbildade förskolelärare.
  ✅ Värna valfriheten i förskoleverksamheten. Lika villkor för olika omsorgsformer.

   

  Att lägga fokus på fristående förskolor som om de är den stora stygga vargen, är att blunda för de problem som genomsyrar förskoleverksamheten. När hälften av förskollärarna i landet rapporterar att de inte kan uppfylla sitt uppdrag, så är det inte familjers valfrihet som sätter käppar i hjulet. Det är för stora barngrupper samt en svag personaltäthet som skapar en ohållbar situation för både personal och barn. Vi kristdemokrater föreslår därför mer resurser till förskolan genom en höjd skolpeng.

  Förskolan lägger grunden för barnens lärande. En hög kvalité och där barnen sätts i centrum bidrar till en lärorik och trygg uppväxt. För att kunna lägga mer tid på varje enskilt barn med fokus på trygghet och anknytning krävs det att barngrupperna blir mindre. Vilket också skulle säkerställa att barn med särskilda behov får rätt stöd och inte faller mellan stolarna.

  Idag är 57 % av de åldersindelade barngrupperna på Lidingö större än vad de bör vara. Detta är i grund och botten en personalfråga. Barn lär och utvecklas bättre i mindre grupper, men även kvalitén och kompetensen hos personalen är minst lika viktigt. För att uppnå Skolverkets mål, samt skapa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten, föreslår vi Kristdemokrater en höjd skolpeng för att kunna garantera att mer välutbildad personal anställs till Lidingös förskolor.

  Att pussla ihop vardagen är inte alltid lätt. Jobb och fritidsaktiviteter skapar en stressig vardag som gör att många föräldrar känner sig otillräckliga. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar och ge stöd så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

  Därför måste valfriheten bibehållas, så att familjer kan välja den förskola som bäst svarar mot familjens behov och önskemål. Ingen familj ser likadan ut som den nästa. Därför ska föräldrar själva kunna välja mellan olika omsorgsformer. Om det är i en kommunal eller fristående förskola, eller i ett föräldrakooperativ, är upp till varje enskild familj. För oss Kristdemokrater finns det ingen motsättning mellan olika driftsformer, de kompletterar varandra och underlättar varje enskild familjs vardag.

  Carl-Johan Schiller
  Bo Brismar
  Erica Magnergård
  KD-kandidater till fullmäktige