• Det finns mycket att göra för ett mer tillgängligt Lidingö

    ”Trevligt och koncentrerat samtal mellan engagerade Kristdemokratiska politikerkollegor om utveckling och förbättring av Region Stockholms färdtjänst- och sjukreseverksamhet. Kreativt och med goda förslag på lösningar avseende olika problem och utmaningar. Med för dagen koncentrerat fokus på verksamheten specifikt i Lidingö Stad”

    Från vänster: Carl-Johan Schiller, Fredrik Wallén (Färdtjänstnämnden i region Sthlms ordförande), Bo Brismar (Ledamot i omsorgs- och socialnämnden och Kristian Cornell.

    Läs gärna Kristian Cornells debattartikel i MittILidingö tidning.