• KD-listan inför valet är klar!

  Kristdemokraterna på Lidingö genomförde sitt årsmöte torsdagen den 17:e februari. Bland annat fattades ett enhälligt beslut om valsedel inför höstens kommunval. Listan toppas av Carl-Johan Schiller, Bo Brismar, Erica Magnergård, Fredrik Ekman, Kristian Cornell och Emilia Waldenskiöld.

  Ögonblicksbild från årsmötet

  – Jag tackar medlemmarna för förtroendet och ser fram emot att möta Lidingöborna i valrörelsen för att prata om våra förslag till förbättringar av Lidingö. Ett av de viktigaste områdena under nästa mandatperiod blir att vässa klimatarbetet på Lidingö. Efter 20 års förseningar har nu KD drivit igenom dagvattendammar vid Kyrkviken för att rena vattnet och skapa en levande vik. En annan viktig fråga är fler laddplatser för elbilar i våra flerfamiljsområden och att våra stora naturområden ska bevaras, säger Carl-Johan Schiller.

  Vitsippa

  – I kölvattnet av pandemin vill vi storsatsa på äldreomsorgen på Lidingö. Fler välutbildade undersköterskor ska anställas på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten så att alla våra äldre kan få en värdig omsorg med hög kvalitet och god kontinuitet. Samtidigt vill vi skapa fler boende för äldre och göra biståndsbedömningen mer generös. Färdtjänsten på Lidingö ska också förbättras så att beställd bil kommer i tid, säger Bo Brismar.

  – Att fortsätta satsa på förskolan är att investera i vår framtid. Jag har själv erfarenhet från att vara ordförande från ett föräldrakooperativ inom förskolan och vet hur viktigt det är med goda tillskott varje år för att attrahera de bästa pedagogerna och säkerställa små barngrupper. En annan viktig fråga för mig är att respektera äganderätten och att fastighetsägare på Lidingö ska kunna utveckla sin fastighet utefter vad man själv önskar, säger Erica Magnergård.

  Kristdemokraterna på Lidingö kommer inte lova allt åt alla utan fokuserar på välfärdens kärna samt miljö, klimat och goda möjligheter för öns föreningsliv. Sammantaget har skatten sänkts med 80 öre under de senaste åren vilket är positivt. Under kommande period avser vi att lägga pengarna på verksamheterna, och inte sänkt skatt för att öka kvaliteten där den i dag inte är bra nog.

  – Det viktigt med politiker som fokuserar på sakfrågorna och kan nå breda och stabila uppgörelser. Vi kristdemokrater är redo att axla det ansvaret, avslutar Carl-Johan Schiller.

  Fotograf: Johan Falkenström