• Ett framgångsrikt näringsliv är viktigt för vår välfärd!

  KD: ETT FRAMGÅNGSRIKT NÄRINGSLIV – VIKTIGT FÖR VÄLFÄRDEN

  För att kunna täcka ökade kostnader inom välfärden krävs det ett framgångsrikt näringsliv i kommunen. KDs toppnamn, Carl-Johan Schiller och Bo Brismar, skriver i Lidingö nyheter vad vi gjort den senaste mandatperioden för att utveckla näringslivet på Lidingö, och vad mer som behöver göras.
  ✅KD har drivit igenom en utökning av Stockby industriområden, och vi vill fullfölja detta med att upplåta mer mark till småskalig industri.
  ✅KD vill upprusta och utveckla Lidingös närcentra – i första hand Rudboda.
  ✅KD vill skapa ett trevligt stråk längs Stockholmsvägen med caféer, restauranger m.m.
  Läs mer om detta i artikeln nedan 👇

  Ett framgångsrikt näringsliv är viktigt för vår välfärd