• Interpellation om jouröppen vårdcentral på Lidingö

  Interpellation om jouröppen vårdcentral på Lidingö

  Sedan valet 2022 styrs region Stockholm som ansvarar för primärvård i hela länet av partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och miljöpartiet. Det nya styret har meddelat att man avser att förlänga öppettiderna på några av länets vårdcentraler. Syftet är att minska belastningen på akutmottagningarna under kvällar och helger samtidigt som lättare sjukdomsfall kan åtgärdas närmre patienternas hem. Även vi kristdemokrater anser att det...

 • Barngrupperna måste bli mindre!

  Idag är det förskolans dag och vi skriver i Lidingö Nyheter om vad som krävs för att säkerställa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten.  Mindre barngrupper. Max 12 barn i småbarnsgrupperna. Höjd skolpeng. För att kunna anställa fler välutbildade förskolelärare. Värna valfriheten i förskoleverksamheten. Lika villkor för olika omsorgsformer.

   

  Att lägga fokus på fristående förskolor som om de är den stora stygga vargen, är att blunda för de problem som genomsyrar ...

 • Ett aktivt föreningsliv, viktigt för omsorgen!

  ETT AKTIVT FÖRENINGSLIV VIKTIGT FÖR OMSORGEN Bo Brismar, ledamot i omsorgs- och socialnämnden, skrev den 12 maj på Lidingö Nyheter om hur samverkan mellan det civila samhället och kommunen har bidragit till framgångsrika projekt för de äldre på Lidingö. Öka stödet till föreningsverksamheten så att även seniorer får en meningsfull fritid

  I torsdags invigdes livsstilsprogrammet Träna Hjärna vid en ceremoni i stadshuset. Programmet bygger på Fingerstudien som genomförts av professor Mi...

 • Intervju | Bo Brismar, | f.d. chefläkare

  Presentation av Bo Brismar Vem är du? Jag är 78 år gammal och bor i Gåshaga. Jag har varit verksam som kirurg i 30 år och därefter som divisionschef vid Huddinge sjukhus och chefläkare i region Stockholm. De senaste fyra åren har jag haft politiska uppdrag för KD såväl inom regionen som Lidingö. Varför började du engagera dig politiskt? Med min bakgrund som läkare är jag särskilt intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det gäller såväl satsningar på friskvård som vård- och omsor...
 • Personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska – KD vill skärpa kraven

  Personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska – KD vill skärpa kraven!

  Som politiker får vi ofta höra att personal inom hemtjänsten och på äldreboende har dåliga kunskaper i svenska språket. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uppmärksammat problemet. Bristfälliga språkkunskaper leder till missförstånd med risk för vårdskador, problem vid dokumentation och svårighet att kommunicera med de hjälpbehövande. I omsorgen av demenssjuka personer har språkförståelsen ...

 • Ett framgångsrikt näringsliv är viktigt för vår välfärd!

  KD: ETT FRAMGÅNGSRIKT NÄRINGSLIV – VIKTIGT FÖR VÄLFÄRDEN För att kunna täcka ökade kostnader inom välfärden krävs det ett framgångsrikt näringsliv i kommunen. KDs toppnamn, Carl-Johan Schiller och Bo Brismar, skriver i Lidingö nyheter vad vi gjort den senaste mandatperioden för att utveckla näringslivet på Lidingö, och vad mer som behöver göras. KD har drivit igenom en utökning av Stockby industriområden, och vi vill fullfölja detta med att upplåta mer mark till småskalig indus...
 • Möte med SPF Seniorerna

  Den 9 maj hade en av KD Lidingös toppkandidater, Bo Brismar, ett möte med SPF Seniorerna. Ett givande möte, som främst handlade om framtidens boende för äldre på Lidingö! Kristdemokraterna på Lidingö vill bland annat: Bygga fler seniorboenden på ön, och öka bemanningen på våra boenden med välutbildade undersköterskor. På så sätt motverkas ofrivillig ensamhet, samt säkerställer att Lidingös äldre får en värdig omsorg med god kvalité. Att Kontinuiteten inom hemtjänsten förbättras! Vi vill...
 • Det finns mycket att göra för ett mer tillgängligt Lidingö

  ”Trevligt och koncentrerat samtal mellan engagerade Kristdemokratiska politikerkollegor om utveckling och förbättring av Region Stockholms färdtjänst- och sjukreseverksamhet. Kreativt och med goda förslag på lösningar avseende olika problem och utmaningar. Med för dagen koncentrerat fokus på verksamheten specifikt i Lidingö Stad”

  Från vänster: Carl-Johan Schiller, Fredrik Wallén (Färdtjänstnämnden i region Sthlms ordföran...

 • KD-listan inför valet är klar!

  Kristdemokraterna på Lidingö genomförde sitt årsmöte torsdagen den 17:e februari. Bland annat fattades ett enhälligt beslut om valsedel inför höstens kommunval. Listan toppas av Carl-Johan Schiller, Bo Brismar, Erica Magnergård, Fredrik Ekman, Kristian Cornell och Emilia Waldenskiöld.

  Ögonblicksbild från årsmötet

  – Jag tackar medlemmarna för förtroendet och ser fram emot att möta Lidingöborna i valrörelsen för att prata om våra...

 • KD och V i gemensamt Lidingöinitiativ för Ukraina

  Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har krokat arm för en gemensam manifestation till stöd för det ukrainska folket. – Vår tanke är att alla partier, föreningar och Lidingöbor som vill ska kunna delta. Vi är väldigt glada att alla politiska partier i fullmäktige sagt ja redan, säger Jonas Lundgren, gruppledare för Vänsterpartiet.

  Det var Vänsterpartiet som kontaktade Kristdemokraterna. – Även om vi tillhör olika partier kommer vi bra överens. Jonas kontaktade mig och jag t...