• Interpellation om jouröppen vårdcentral på Lidingö

  Interpellation om jouröppen vårdcentral på Lidingö

  Sedan valet 2022 styrs region Stockholm som ansvarar för primärvård i hela länet av partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och miljöpartiet. Det nya styret har meddelat att man avser att förlänga öppettiderna på några av länets vårdcentraler. Syftet är att minska belastningen på akutmottagningarna under kvällar och helger samtidigt som lättare sjukdomsfall kan åtgärdas närmre patienternas hem. Även vi kristdemokrater anser att det här är en bra och nödvändig reform för att förbättra patienternas möjlighet till vård och samtidigt minska kostnaderna för sjukvården.

  En så kallad jouröppen vårdcentral har tidigare funnits på Lidingö och det var mycket uppskattat av Lidingöborna. Beslutet att återöppna verksamheten på Lidingö äger inte Lidingö stad utan region Stockholm. Trots det är det viktigt att Lidingös politiker engagerar sig i frågan. Lidingö stad måste arbeta för att dessa enheter som får ökade öppettider också kommer Lidingö till del. När Lidingö stad har uppvaktat regionen eller staten i frågor som rör sjukvård, kollektivtrafik eller trängselskatt har staden varit framgångsrik många gånger. Vi kristdemokrater vill att det ska gälla även inom det här området.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga omsorgs- och socialnämndens ordförande Peter Lönnquist (M) följande frågor:

  • Vad gör Lidingö stad för att säkerställa att en jouröppen vårdcentral öppnar på Lidingö?
  • Om Lidingö stad eller Peter Lönnquist ännu inte har gjort något, vad avser man i så fall göra framöver?
  • När tror Peter Lönnquist att Lidingö stad återigen har en jouröppen vårdcentral?

   

  Carl-Johan Schiller (KD)